Shopify App : InPost Pro

Integracja z InPost | Paczkomaty | Parcel locker integration

Integrations
InPost Baselinker
InPost Pro | Integracja paczkomatów i kuriera z Twoim sklepem
Description

InPost Pro - pełna integracja z firmą InPost

Dzięki integracji InPost Pro możesz obsługiwać wysyłki realizowane przez InPost z poziomu panelu zarządzania sklepem. Nie musisz ręcznie przepisywać danych do managera paczek lub integrować się z pośrednikami. Cały proces obsłużysz z użyciem InPost Pro. W przeciwieństwie do innych aplikacji, ta aplikacja zapewnia pełną integrację z InPost.

Najważniejsze funkcje

  • Wyświetlaj Twoim klientom do 6 najbliższych paczkomatów. Klient widzi tylko aktywne i czynne paczkomaty, znajdujące się najbliżej jego miejsca zamieszkania.
  • Nadawaj paczki 1 kliknięciem (dane klienta oraz dane wybranego paczkomatu przekazywane są do menadżera paczek InPost).
  • Nadawaj paczki korzystając z usługi kuriera InPost lub bezpośrednio z paczkomatu.
  • Obsługa opcji "Paczka w weekend".
  • Drukuj etykiety na paczki w różnych formatach (A4/A6) z poziomu panelu zarządzania sklepem w Shopify.
  • Dokładna lokalizacja paczkomatów, do 1 metra.
  • Odporność na częste przerwy techniczne InPost.

Wzrost konwersji

Paczkomaty oraz rozwijane przez firmę InPost dostawy to "must have" każdego sklepu internetowego. Klienci po prostu pokochali paczkomaty!

Ważna informacja (jeżeli jesteś w posiadaniu planu "Shopify" lub "Shopify Basic")

Aby aktywować możliwość korzystania z Aplikacji "InPost Pro" w Shopify, należy posiadać włączoną funkcję: Stawka za wysyłkę obliczana przez przewoźnika (Carrier-Calculated Shipping). Aby aktywować tę funkcję skontaktuj się z nami lub wsparciem Shopify po więcej szczegółów.

InPost Pro - full integration with InPost

Thanks to the InPost Pro integration, you can handle InPost shipments from the store management panel. You don't have to manually rewrite data to the package manager or integrate with intermediaries. You can handle the entire process using InPost Pro.

Key Features

  • Display to your customers up to 6 nearest parcel lockers. The customer sees only active parcel lockers closest to his place of residence.
  • Send parcels with 1 click (customer data and data of the selected parcel locker are transferred to the InPost parcel manager).
  • Print package labels from your Shopify store management panel.

Increase in conversion

Parcel lockers and deliveries developed by InPost are a "must-have" for every online store. Customers just love parcel lockers.

Important notice (if you have a "Shopify" or "Shopify Basic" plan)

To activate the Inpost Application in Shopify, you must have the feature: Carrier-Calculated Shipping enabled. To activate this feature, please contact us or Shopify Support for more details.

App Images
Launch date
January 11, 2022
App rating
5.0
Top features

Seamless workflow: use directly in Shopify admin

About the Author

Matej Kontros

Matej Kontros is an E-Commerce expert and app developer with over a decade of professional experience in IT.

Matej has worked for organisations of all types and sizes, including global players, startups, and agencies. He designed, developed, and maintained complex projects.

Matej's expertise includes e-commerce, software engineering, web development, systems administration, internet security, managing projects, and building teams.

Visit his website at [ Web Linkedin ] or contact him at matej@kontros.com.